Namibie : Dias Point et Kolmanskoop

Namibie : Dias Point et Kolmanskoop

2010